6 grudnia 2014 r. w Lewinie Kłodzkim, odbyły się konsultacje społeczne dotyczące problemów i możliwości rozwoju miejscowości. Zostały one zrealizowane innowacyjną metodą „Planning for Real”, zastosowaną po raz pierwszy w Polsce!

Źródło:
http://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-22-280-konsultacje_spoleczne_metoda_planning.html


Konsultacje w Lewinie Kłodzkim prowadzili uczestnicy szkolenia, które Instytut Rozwoju Terytorialnego zorganizował w ramach międzynarodowego projektu „Planning for Real” (PFR), realizowanego przez IRT, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, w ramach edukacyjnego programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” – akcja „Transfer Innowacji”.

Gościem wydarzenia była Pani Margaret Wilkinson – współtwórczyni metody Planning for Real stosowanej od wielu lat w Wielkiej Brytanii.

Metoda ta jest w szczególności dostosowana do prowadzania konsultacji w procesach rozwoju przestrzennego. Polega na zaangażowaniu społeczności lokalnych w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej, poprzez efektywne konsultacje   społeczne, wspieranie lokalnych grup w rozwijaniu działań oddolnych, promocję odrębnych tożsamości, budowę potencjału społecznego i stymulowanie innowacji.

Wykorzystując makietę Lewina Kłodzkiego, wykonaną przez dzieci z lokalnej Szkoły Podstawowej, mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnych władz, wsparci przez trenerów metody PFR, zdefiniowali problemy, potrzeby i możliwości rozwoju miejscowości.
Wydarzenie, będące jednym z etapów konsultacji, umożliwiło identyfikację szczególnie aktywnych mieszkańców i interesariuszy, którzy mogą stanowić trzon dla utworzenia lokalnych grup działania współpracujących ze sobą na rzecz rozwoju Lewina Kłodzkiego.
Wydarzenie zakończyło się wręczeniem, przez panią Margaret Wilkinson, ośmiu certyfikatów uzyskania kwalifikacji do prowadzenia konsultacji społecznych metodą Planning for Real. Nowo wypromowani dolnośląscy trenerzy już w najbliższym czasie mogą podejmować się prowadzenia konsultacji społecznych metodą Planning for Real w innych miejscowościach i miastach naszego regionu.

PFRLK-02 PFRLK-07 PFRLK-05 PFRLK-03

PFRLK-10 PFRLK-06 PFRLK-04
PFRLK-01

Have a question ?
Contact us via e-mail and we will get to you as soon as possible.