W dniach 20–22 listopada 2014 roku odbyło się szkolenie z zakresu metody prowadzenia konsultacji społecznych w procesach rozwoju przestrzeni miejskiej „Planning for Real”. Szkolenie przeprowadził Instytut Rozwoju Terytorialnego  w ramach  projektu współpracy wielostronnej „Planning for Real” realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach edukacyjnego programu Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie” – akcja „Transfer Innowacji”. Współorganizatorem był katowicki oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Trenerami byli dr inż. arch. Magdalena Belof – z-ca dyr. IRT oraz dr inż. arch. Maciej Borsa – prezes TUP o/Katowice.

W szkoleniu udział wzięło 18 osób, w tym: przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pracownicy i doktoranci Wydziału  Architektury Politechniki Wrocławskiej, członkowie wrocławskiego i katowickiego oddziału TUP, reprezentanci Fundacji Napraw Sobie Miasto i Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych z Katowic, przedstawiciele Gminy Lewin Kłodzki oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bytomiu a także pracownicy IRT.

Pierwsza, głównie teoretyczna część szkolenia odbyła się 20 listopada w Katowicach, w siedzibie Towarzystwa Urbanistów Polskich. Uczestników  zapoznano z podstawowymi przesłankami i zasadami stosowania metody „Planning for Real”.

Drugą część szkolenia – opartą głównie na pracy z modelem – przeprowadzono 21 listopada we Wrocławiu w Centrum Kształcenia Zawodowego Krzywy Komin.

Szkolenie zakończył wyjazd studialny do Lewina Kłodzkiego (22 listopada) podczas którego uczestnicy poznawali miejscowość i odbyli spotkanie z lokalnymi liderami, przygotowując się do przeprowadzenia realnych konsultacji społecznych, które odbędą się 6 grudnia 2014 r.

Gościem warsztatów będzie pani Margaret Wilkinson z Wielkiej Brytanii – twórczyni metody „Planning for Real”.

DSC_5420 DSC_5445

DSC_5460 DSC_5464

DSC_5487 DSC_5502

DSC_5512 DSC_5520

Have a question ?
Contact us via e-mail and we will get to you as soon as possible.