Yaşama alanlarının değeri konusunda bilinçli olan günümüz toplumları, bu alanların planlanmasında da doğrudan etkin olmak istemektedirler. Yerel otoriteler de, bu nedenle, gelişim sürecinin planlama ve değerlendirme safhalarına yerel toplulukları dahil ederek konunun karmaşıklığı konusunda farkındalığı arttırmalıdırlar.

“Gerçek için Planlama (PFR)” projesinin ana hedefi; İngiltere’de halkın katılımını sağlamak için uzun yıllardan bu yana kullanılan yenilikçi metodların Avrupa’da çeşitli kamo kurum ve organizasyonları tarafından da benimsenmesi ve uygulanmasıdır. Bu metod toplumun; etkili bir kamu danışmanlığı, yerel grupların hiyerarşik faaliyet geliştirmelerinin desteklenmesi, bireysel kimliklerinin ortaya çıkması ve toplum kapasitesi ile yenilikçiliğinin ortaya çıkarılması yoluyla mekansal ve sosyal politikaların belirlenmesi sürecine dahil edilmesine dayanmaktadır.

Birden çok seviyeye sahip “Gerçek için Planlama (PFR)” projesi AB’nin Leonardo da Vinci ‘Hayat Boyu Öğrenme Programı’(Yenilik Transferi) desteği ile finanse edilmekte ve yürütülmektedir. Projenin süresi 2 yıl olrak planlanmıştır ve 2013 – 2015 yılları arasında yürütülecektir.

Proje Ortakları:

  • Pistes – Solidaires (Franca) – Lider ortak
  • Accord Housing Derneği (İngiltere)
  • Denizli Belediyesi (Türkiye )
  • Euro Innovanet srl (İtalya)
  • Nornir (İngiltere)
  • Województwo Dolnośląskie (Polonya)

Projenin hedefi yenilikçi PFR metodolojisinin 4 ortak ülkeye adaptasyonu ve transferidir. Proje, gelişim sürecinin sosyalleşmesine katkıda bulunmayı ve PFR yetenek ve deneyiminin hazırlanan yayınlar ve proje boyuca işlenen konular yoluyla yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

Düzenlenecek toplantılar, proje görünürlük materyalleri, sosyal medya faaliyetleri, web sitesi toplantıları, brifingler, raporlar, makaleler ve aktiviteler sayesinde halkın projenin danışmanlık ve yaygınlaştırma adımlarına da katılımı sağlanacaktır.

Proje süresi boyunca faaliyetlerin ortak alanları tanımlanacak. Bu kapsamda PFR programlarının yaygınlaştırılması ve uygulaması için uluslararası bir ağ oluşturulacak, pratik teknikler ve araçlar her ülkenin ihtiyacına gore uyarlanacak, bilgi ve beceriler uzmanlık seviyesinde geliştirilecek ve yerel topluluklar geliştirme sürecinde sosyal katılımın önemi konusunda bilgilendirileceklerdir.

Have a question ?
Contact us via e-mail and we will get to you as soon as possible.